Site Loader

Керуючись частиною третьою статті 2 Закону України «Про вищу освіту», Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022  року за № 64/2022 і Статутом Університету,  з метою мінімізації ризиків для життя і здоров’я здобувачів освіти і всіх категорій працівників Університету і  з врахуванням листа МОН України «Про організацію освітнього процесу» від 25.02.2022 р. за № 1/3277-22, прийнято рішення (Наказ № 147-32 від 10.03.2022 року):

1. Внести зміни до пункту 1 наказу № 118-32 від 25.02.2022 року «Про організацію освітнього  процесу у період з 28 лютого по 13 березня 2022 року» і викласти його в такій редакції:

«Внести зміни до графіку навчального процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка (затверджений розпорядженням №26 від 21.04.2021 року) і запровадити з 28.02.2022 року по 01.04.2022 року канікули для здобувачів освіти за усіма програмами усіх рівнів освіти Університету».

2. Встановити, що у ІІ семестрі 2021/2022 року вимоги положень «Про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії», «Про організацію освітнього процесу», «Про систему виявлення та запобігання академічному плагіату» щодо термінів підготовки кваліфікаційних робіт, їх подачі на перевірку дотримуються за можливості.

3. Дозволити науково-педагогічним працівникам у ІІ семестрі 2021/2022 року, при проведенні поточного контролю, здійснювати зарахування здобувачам освіти частини результатів навчання за освітніми компонентами на підставі сертифікатів опанування відповідних (рекомендованих здобувачам освіти науково-педагогічним працівником) онлайн курсів і програм на платформах Coursera for Campus і EdX Online Campus без внесення необхідних змін до робочої програми навчальної дисципліни.     

4. Директорам навчально-наукових інститутів, деканам факультетів, директору ІПО, директорам коледжів і ліцею, завідувачам підготовчих відділень:

– після припинення чи скасування воєнного стану подати на затвердження уточнені графіки навчального процесу на ІІ семестр 2021/2022 н.р. за усіма освітніми програмами усіх рівнів і усіх форм навчання;

– рекомендувати науковим керівникам і гарантам освітніх програм формувати для здобувачів освіти випускних курсів індивідуальні графіки підготовки до підсумкової атестації;

– довести зміст цього наказу до співробітників і здобувачів освіти.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Андрія Гожика.

Post Author: ktm

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE