Site Loader

Абітурієнти залишають верхній одяг, сумки, мобільні телефони та інші засоби зв’язку у відведеному для цього місці.

Для проходження творчого конкурсу абітурієнти допускаються лише з документами, ручкою з чорнилом синього або чорного кольору та пляшкою води 0,5 л (за необхідності).

Після початку творчого конкурсу допуск абітурієнтів в аудиторію забороняється.

Особи, які запізнилися з поважних причин, до участі у творчому конкурсі допускаються за рішенням Відповідального секретаря Приймальної комісії. При цьому додатковий час на виконання завдання не надається.

Робота має бути написана ручкою з чорнилом синього або чорного кольору. При цьому чернетка (за наявності) та чистовик повинні бути позначені та відокремлені. Чернетка роботи не перевіряється.

Робота вступника має бути написана на аркушах, виданих абітурієнтові в аудиторії. У разі необхідності абітурієнту видаються додаткові аркуші.

Абітурієнт заповнює першу сторінку письмової роботи і підписує тільки першу сторінку. У разі наявності будь-яких прізвищ, підписів і позначок, що не мають відношення до змісту роботи, написаних на будь-якій іншій сторінці роботи, така робота абітурієнта дешифрується і перевіряється особисто головою екзаменаційної комісії.

Після завершення роботи абітурієнт здає викладачам письмову роботу і чернетку (за наявності) окремо.

Для творчих завдань, які не мають письмової складової, обов’язково проводиться аудіо-, відеозапис.

Перебуваючи в аудиторії, абітурієнт повинен виконувати всі вимоги викладачів, які знаходяться в аудиторії. Якщо виникає запитання, абітурієнт має підняти руку і чекати, доки підійде відповідальний за аудиторію.

В екстрених випадках дозволяється вихід абітурієнта з аудиторії тільки з дозволу викладачів, присутніх в аудиторії, та у супроводі.

Під час виконання письмових завдань абітурієнтам забороняється:
– розмовляти та заважати присутнім;
– мати при собі будь-які електронні пристрої або інші допоміжні засоби
чи матеріали. Наявність будь-яких електронних пристроїв (навіть у вимкненому стані), а також допоміжних засобів чи матеріалів, прирівнюється до їх використання. Виняток становить творче випробування для вступу на освітню програму «кіно-, телеоператорство».

У разі порушення абітурієнтом цих правил, викладачі, які присутні в аудиторії, складають відповідний акт, абітурієнт має залишити аудиторію. На екзаменаційній роботі такого вступника член екзаменаційної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка, менша мінімальної кількості балів, визначеної Правилами прийому для допуску до участі в конкурсі, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

Post Author: ktm

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE