Site Loader

Відкриття 2 квітня 2012 року кафедри кіно- і телемистецтва в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка було логічним кроком для реалізації ідеї підготовки творців сучасного аудіовізуального мистецтва і виробництва: кіно-, телеоператорів, сценаристів та режисерів кіно і телебачення, звукорежисерів, ведучих телерадіопрограм. Навчально-науковий Інститут журналістики, який у цьому році святкує своє 75-ліття (заснований в 1947 році як відділення філологічного факультету, реорганізований в 1953 році у факультет, а в 1993 році – в Інститут журналістики), є одним із провідних наукових та освітніх центрів, що досліджує мас-медіа та готує професіоналів галузі, зокрема, починаючи з 1971 року, й телерадіожурналістів. Створення кафедри кіно- і телемистецтва – це відповідь на сучасні виклики медіаринку. Нова кафедра, зорієнтована на підготовку митців як випускова для бакалаврів галузі знань «Культура і мистецтво» за спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво і виробництво», окреслила нові аспекти аудіовізуальних медіа та мистецтв, актуальні для творчих, освітніх та дослідницьких ініціатив. 

Професорсько-викладацький склад кафедри кіно- і телемистецтва демонструє синергію творчого і наукового в організації навчального процесу: викладачі кафедри – митці та науковці – мають практичний досвід в медіа, театральній, кіно- чи концертній індустрії. На сьогодні в штаті кафедри: двоє докторів наук – професор Віта Гоян та професор Людмила Пономаренко, троє кандидатів наук – доцент Ольга Сухомлин, викладач Аліна Мисечко та асистент Анастасія Литвиненко, народний артист України Леонід Мужук, заслужена артистка України Людмила Лимар, заслужений діяч мистецтв України Володимир Галицький, заслужений журналіст України Ігор Толстих, кінооператор Дмитро Санніков, режисери-документалісти Сергій Полешко, Світлана Порожна, кіно- та музикознавці Сергій Бадіон, Григорій Десятник, музикант і композитор Юрій Товстоган, актори кіно і театру Дмитро Лінартович та Костянтин Лінартович, старший лаборант Любов Мартиненко, методист Лілія Кірічєва.

У різні роки з кафедрою співрацювали доктор мистецтвознавства, професор Олена Афоніна, народна артистка України Марія Бурмака, заслужений діяч мистецтв України, професор Роман Ширман. А випускали у професійний світ наших бакалаврів Голови екзаменаційний комісій: доктор митцецтвознавства, професор Ганна Чміль, заслужена журналістка України Олена Фроляк та заслужений артист України Дмитро Хоркін.

Перший завідувач кафедри кіно- і телемистецтва – доктор філологічних наук, професор Сергій Горевалов, професійні інтереси якого пов’язані з фотожурналістикою та документалістикою. З 2018 року звідувачем кафедри є доктор наук із соціальних комунікацій, професор Віта Гоян, тележурналістка та дослідниця телебачення.

Наукова та науково-педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри зосереджена на вивченні історичних, теоретичних і практичних засад функціонування аудіовізуальних медіа та мистецтв. Наукові інтереси кафедри – міждисциплінарні й перспективні як для мистецтвознавства, так і для журналістики й соціальних комунікацій, що підтверджують чисельні публікації  науковців кафедри у фахових українських та зарубіжних виданнях, участь у конференціях, а також успішно підготовлені та захищені дисертації кандидатів наук (докторів філософії): Тетяни Рогової «Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України», 2015 рік; Аліни Мисечко «Інформаційна телепрограма в Україні: традиції і трансформації», 2016 рік; Анастасії Іщенко «Історія становлення українського телебачення: виникнення телевізійних професій та апробація жанрів екранного мистецтва (1939-1969 рр.)», 2018 рік; Вероніки Коробко «Телевізійна документалістика як екранне видовище», 2021 рік. 

Публікації, монографії, підручники та посібники викладачів кафедри є вагомою теоретико-методологічною базою для майбутніх фахівців аудіовізуального мистецтва і виробництва. Праці «Українське кіномистецтво», «Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти», «Журналістська творчість на телебаченні», «Від задуму – до екрана», «Основи екранної документалістики», «Професія – телевізійний ведучий», «Історичні етапи розвитку світового кіномистецтва», «Техніка екранного мовлення: чистомовки», «Телерадіожурналістика» та інші, збірки науково-методичних статей «Кінотелемистецтво» та «Екранознавство» висвітлюють різні аспекти творчо-виробничої специфіки кіномистецтва, телебачення і радіомовлення та сприяють розкриттю змісту навчальних дисциплін. 

Творча кафедра по-творчому підходить і до оновлення навчального плану, за яким готує бакалаврів аудіовізуального мистецтва і виробництва: доповнює фахові дисципліни актуальними модулями та практичними кейсами, започатковує нові спецкурси. Кафедра сформувала фахово-освітній мінімум історико-теоретичних знань для студентів усіх освітніх програм, розробила «Положення про попередній захист творчих кваліфікаційних бакалаврських робіт студентами кафедри кіно- і телемистецтва», де окреслено основні вимоги до творчої кваліфікаційної бакалаврської роботи (фільму, телерадіопрограми, аудіопроєкту тощо), а також запропоновано алгоритм фахового обговорення, захисту й презентації (показу, поширення) аудіовізуального твору. 

Кафедра кіно- і телемистецтва прагне максимально поєднувати традиційні освітні техніки й новітні технології. Платформа творчих майстерень кафедри охоплює спеціалізовані курси та профільні дисципліни. Керівники творчих майстерень відбирають студентів вже на старті творчих випробувань і планують алгоритм навчальної та творчо-виробничої діяльності на період бакалаврату. Принцип роботи творчої майстерні полягає в тому, що керівник курсу – майстер – викладає дисципліни фаху у своїй групі протягом 4-х років: навчає своїх вихованців майстерності кіно-, телеоператора, звукорежисера, режисера та сценариста, ведучого програм, опікується їхнім професійним становленням, курує всі етапи виробництва творчого продукту – аудіовізуального твору. Випускники творчих майстерень кафедри кіно- і телемистецтва успішно інтегруються до професійного середовища. Десять років роботи кафедри – це 260 студентів (10 перших курсів і 6 четвертих курсів), і вже 170 випускників.

Окремо – про досвід кафедри, напрацьований упродовж дистанційного навчання, запровадженого внаслідок пандемії Covid-19 (з березня 2020 по лютий 2022 рр.). За цей час було зміцнено навчально-методичну базу кафедри актуальними складниками, адаптованими для використання в режимі онлайн та за змішаної форми навчання. Організовані на відкритих онлайн-платформах майстер-класи, фахові дискусії, авторські онлайн-проєкти слугували емпіричною базою для визначення ефективності онлайн-інструментів, придатних для навчання фахівців сфери аудіовізуальних медіа та мистецтв (про це, зокрема, йдеться у дослідженнях викладачів кафедри, оприлюднених на науково-практичних конференціях та сторінках міжнародних фахових видань). 

Започаткований у 2019 році «Відкритий показ творчих кваліфікаційних бакалаврських робіт студентів кафедри кіно- і телемистецтва» був трансформований у формат онлайн у пандемічний 2020 рік. Бакалаврські творчі роботи, рекомендовані фаховими комісіями для відкритого показу, здобули «вподобайки», автори – досвід створення і промоції творчих проєктів у перод обмежень, а викладачі – тему для роздумів щодо перспектив функціонування платформи творчих майстерень в ІЖ. 

Кафедральні онлайн-проєкти згуртували КТМ-спільноту на медіаплатформі кафедри кіно- і телемистецтва «КТМ-соцмережі» (сайт, YouTube-канал, мережеві сторінки Facebook, Instagram, Telegram) та презентують творчий і науковий доробок студентів, аспірантів та викладачів кафедри. 

Плідна співпраця з партнерськими мультимедійними проєктами, зокрема, Всеукраїнським студентським онлайн-радіо Сampus Radio Ukraine та онлайн-телеканалом Студент-TV сприяла підготовці низки творчих і дослідницьких ініціатив. Ідеться, зокрема, про творчу роботу студентів-ведучих, операторів, режисерів та звукорежисерів в інформаційній телепрограмі «Новини Університету Шевченка», присвяченій подіям університетського життя.  

Особиста активна участь у цих проєктах цінна як для студентів, які охоче тут проходять навчальну й виробничу практику, так і для викладачів, які мають нагоду апробувати практичні складники авторських навчально-методичних комплексів, доповнити навчальні програми, підвищити педагогічний, методичний, фаховий та науковий рівень лекцій і практичних занять, проводити дослідження освітніх пріоритетів у галузі аудіовізуального мистецтва і виробництва та готувати наукові публікації для провідних фахових видань. 

Ще один аспект практичного застосування авторських навчально-методичних розробок – здобутки вихованців кафедри та перемоги студентських творчих робіт на всеукраїнських освітніх конкурсах, професійних фестивалях кінотелефільмів, телерадіопрограм тощо, таких як: «Студентський МІКС», «Молоде телебачення», «Кінооко», які підтверджують особливе покликання кафедри кіно- і телемистецтва – захоплювати творчістю й досліджувати її.

Кафедра кіно- і телемистецтва випускає конкурентоздатних фахівців для сфери аудіовізуальних медіа та мистецтв, мотивованих до успіху в кіно, на радіо й телебаченні (чимало наших студентів виграють гранти на зйомки кінофільмів, залучені в кіно- і телевиробництві як актори, сценаристи, режисери, звукорежисери, оператори, ведуть радіо й телепрограми, відкривають власні продюсерські центри та медіастудії). Кафедра також заохочує молодь до дослідницької та педагогічної діяльності (студенти старшого курсу й випускники кафедри беруть участь у майстер-класах для студентів молодших курсів, виступають на науково-практичних конференціях, публікуються у фахових виданнях). Наші випускники вступають до магістратури та аспірантури Інституту журналістики й інших інститутів та факультетів нашого університету, а також інших закладів вищої освіти, як в Україні, так і за кордоном; захищають магістерські та кандидатські дисертації, долучаються до колективу кафедри як викладачі. 

2 квітня 2022 року кафедра кіно- і телемистецтва планувала зібрати друзів, колег, партнерів на конференції «Аудіовізуальні медіа та мистецтва: творимо сьогодні завтра»… Але зараз наша КТМ-спільнота – на захисті України. Це теж наш спільний досвід, який буде осмислено і в наукових розвідках, і в творчих роботах студентів та викладачів кафедри. Боронимо країну, виборюємо свободу сьогодні, щоб мати гідне завтра!

Професор Віта Гоян

Завідувач кафедри кіно- і телемистецтва

Post Author: ktm

ALLCHANNELS

You can now follow us on telegram channel.

JOIN CHANNEL
CLOSE